Privacy statement

Ares Industriële Produkten B.V.
Mei 2018
 
Ares Industriële Produkten B.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via +31(0)513 653 226 of via info@aresbv.nl.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, of met ons deelt via de telefoon, fax of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam, e-mailadres, functietitel, geslacht en telefoonnummer. Indien het opgegeven aflever- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ares Industriële Produkten B.V.heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd.We kunnen de identiteit van onze bezoekers echter niet controleren. Als u er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@aresbv.nl. zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons orderproces. Hieronder verstaan wij offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden, facturen, het afleveren van orders en het tot standbrengen van directe communicatie.

Na het plaatsen van een order bij Ares Industriële Produkten B.V.houden wij u per e-mail op de hoogte van acties, promoties en toevoegingen aan ons assortiment. Dit doen wij vanuit het gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten te promoten en verkopen. Indien u onze mailingen niet wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden d.m.v. de afmeldlink onderaan onze mailingen. Staat u geregistreerd als klant maar heeft u niet eerder een order geplaatst, dan sturen wij dergelijke mailingen alleen indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Ares Industriële Produkten B.V. neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die  worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussenzit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ares Industriële Produkten B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ares Industriële Produkten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies en vergelijkbare technieken
Zie Cookiebeleid.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ares Industriële Produkten B.V.en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via info@aresbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd telefonisch contact met u opnemen om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Contact en klachten
Ares Industriële Produkten B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden.U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Ares Industriële Produkten B.V.
It Kylblok 5
8447 GR Heerenveen
 
Tel.:+31513653226
E-Mail: info@aresbv.nl